Pracujícím důchodcům nevyjde plán

Datum: 24.leden 2013

Někteří pracující důchodci letos přichází o téměř 25 tisíc korun (roční sleva poplatníka). Ovšem pokud jste si zrušili vypplácení důchodu k 1. lednu, rozmyslete se, zda se vám tento krok vyplatí, cesta zpět prozatím existuje.

Ministerstvo financí vyčítá daňovým poradcům, že přerušení důchodů penzistům poradili. Komora daňových poradců chystá i školení, aby poradci věděli, že se mohou stát spolupachateli přestupku.

Týden po Novém roce vydalo Generální finanční ředitelství prohlášení, ve kterém potvrdilo slova ministra financí o možném sankcionování těch, kteří si pozastavili vyplácení starobního důchodu, protože chtěli uplatnit slevu a tuto slevu také uplatnili. 

Důchodci, kteří slevu uplatní, budou postižení doměrkem daně, uhradit budou muset penále a úrok z prodlení. Doměrek by byl 24 840 korun plus penále 20 procent z této částky, tedy 4 968 korun a pak případný úrok z prodlení (repo sazba ČNB + 14 procent) za každý den prodlení. Počítá se od doby splatnosti 1. 4. 2014 do doby úhrady doměrku. Pokud by tedy postižený uhradil všechny sankce měsíc po splatnosti, stálo by ho to 30 152 korun.

Pokud se chcete z této svízelné situace dostat, stačí slevu prostě neuplatnit. Ať už nepodepsáním růžového prohlášení v zaměstnání, nebo neodečtením v daňovém přiznání. I když s tím nemusíte souhlasit, postihu se jinak nevyhnete.

Za samotné přerušení výplaty penze žádné penále nehrozí. Nikdo nemůže lidem nařídit, aby brali důchod. Proto také Česká správa sociálního zabezpečení všem řádně vyplněným a oprávněným žádostem vyhoví. Problém nastane až ve chvíli, kdy někdo bude chtít jednodenního přerušení důchodu využít k pětadvacetitisícovému "zisku".

Důchody, které připadly na den 1. 1. 2013 již ČSSZ vyplatila. V případě, že si klient pozastavil výplatu jen pro tento den, dostane rozhodnutí, že mu výplata nenáleží a poměrnou část za den bude muset vrátit.

Kdo by si to rozmyslel a chtěl žádost vzít zpět, může. A to jak v době před vydáním rozhodnutí, tak v takzvaném námitkovém řízení. Námitky je však nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Nevezme-li klient žádost zpět nebo nepodá-li námitky, nabude rozhodnutí právní moci uplynutím 30denní lhůty od jeho doručení. Potom už nebude možné vyhovět případnému požadavku klienta na doplacení té části důchodu, jejíž výplaty se vzdal, a on tak přijde o část důchodu.