Penzijní fond Allianz patří k nejoblíbenějším

Datum: 26.březen 2013

Penzijní fond Allianz za rok 2012 získal největší počet klientů v penzijním připojištěním. Velkou zásluhu prý má pečlivá připrava.

Koncem roku měly všechny penzijní fondy celkem 5,15 milionu klientů, což bylo o 551 000 více než koncem roku 2011.

Allianz PF získal loni 274 000 nových účastníků. Úspěch souvisel podle expertů s dobrou přípravou na důchodovou reformu.

Naopak fondy Aegon, AXA a ING se do druhého pilíře reformy penzí nezapojily. Nejvíce aktivních účastníků penzijního připojištění, celkem 1,28 milionu, měl koncem roku PFČP. Následoval PFČS s 1,059 milionu klientů a na třetím místě ČSOB Stabilita se 732 000 připojištěnými osobami. Nejvíce peněz klientů spravoval PFČP, a to 67,7 miliardy Kč. Za ním byl PFČS se 45,4 miliardy a PFKB se 34,9 miliardy Kč.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno více než 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994. Na trhu zůstalo devět z původních 44 fondů.

Přeměněné fondy jsou součástí doplňkového penzijního spoření, které vzniklo z penzijních fondů. Do konce listopadu 2012 bylo možné vstoupit do penzijních fondů za původních podmínek. Přeměněné fondy neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nevyplácejí polovinu naspořených peněz po 15 letech.