Rusko nabízí důchodcům zpětné hypotéky

Datum: 30.srpen 2012

Ruské úřady nabízí tzv. zpětné hypotéky. O co přesně jde? Do programu se budou moci zařadit pouze penzisté, kteří se zřeknou vlastnických práv ke svému obydlí. Ve svém bytě budou i nadále bydlet a získají měsíčně příplatky k penzi, nebo jednorázovou sumu.

Nabídka se ovšem týká jen seniorů ve městech s více než milionem obyvatel. "Zpětná hypotéka" má umožnit seniorům získat za vlastní byt či dům peníze formou pravidelné renty po dobu deseti let či jednorázové částky ve výši 70 procent hodnoty příbytku; druhá možnost je určena hlavně nemocným klientům potřebujícím peníze na drahou operaci. Půjčka tak bude splacena převzetím příbytku po dožití dlužníka. V případě, že důchodce nevyčerpá celou částku, majetek připadá dědici. Nabídka by mohla být zajímavá pro nejméně pět procent z 36,5 milionu ruských penzistů, hlavně pro samotáře.

"Zpětnou hypotéku" můžete žádat až po dosažení 68-70 let. Výše renty však velmi závisí na lokalitě. Podle odhadu by moskevský penzista mohl za dvoupokojový byt dostávat okolo 40 tisíc rublů (skoro 25 tisíc Kč) měsíčně po celou dekádu. Průměrná mzda v metropoli činí 35 500 korun. V průměru by se "příplatky" mohly pohybovat okolo dvojnásobku průměrné penze 9 414 rublů (asi 5 800 Kč). Od získané částky je však nutno odečíst devítiprocentní roční úrok. Po sblížení obou sazeb by se "zpětná hypotéka" mohla stát zajímavou i pro banky.

Je tu ale jeden háček "zpětné hypotéky" jsou určeny jen na typizované byty. Hypotéku nedostanou ani senioři s nesvéprávnými, nezletilými či invalidními dědici, protože na jejich obydlí by po zesnutí dlužníka neměl věřitel na byt nárok či dědici by nebyli s to hypotéku splatit. Dále se bude také kontrolovat užití jednorázových výplat. "Zpětné hypotéky" fungují podle tisku hlavně v USA a v západní Evropě, v Česku se o nich hovořilo a psalo před dvěma lety, kdy ji prosazovali majitelé domů. Zatím se však zdá dostupná jen tzv. americká hypotéka s libovolným užitím jednorázově vyplacené sumy.